Tefecilerden Nasıl Kurtulurum?

Maddi olanaksızlıklar yaşadığımız dönemlerde yasal olarak borç para vermekle yetkilendirilmiş olan yerlerden hizmet olanağı bulamaz isek daha başka yerlerden çözüm olanağı bulmak için çaba gösterme eğiliminde olmakla birlikte bu yerler kimi zaman yasa dışı yollarla iş yapan yerler de olabilmektedir. Bahsi geçen bu yerler herkesin de tahmin ettiği üzere tefeciler olup, parasızlık döneminde sıkıntı çekmekte olan kişiler bu tehlikeli yol ile çözüm aramakta olup daha sonra ise yaptığı işin yanlışlığını anlamakta ve tefecilerden kurtulmanın yollarını aramaktadırlar.

Tefeciden Kurtulmanın Yolları

İşleyiş sistemleri bakımından ilk aşamada bizlere hizmet veriyor gibi görünmekte olan bu yerlerin tamamen dolandırıcılık yaparak mağdur durumdaki kişilerin bu özelliklerinden istifade eden ve bu yolla oldukça yüklü tutarlarda haksız kazanç elde ettiklerini fark etmek ancak ödeme süreçlerinin bizi rahatsız etmeye başladığı dönemlerde mümkün olmakta ve geri dönüş için artık oldukça geç olmaktadır.

kaçış ve pişmanlık

Yasal olmadıklarını bile bile söz konusu olan sürece dahil olmak başlı başına bir hata olup söz konusu bu hatadan geri dönmek oldukça da zordur. Ülkemizde tefecilik yapmak bir suç unsuru olma özelliği taşımakla birlikte, bu dolandırıcılık uygulamasına maruz kalmak sureti ile maddi olarak bir hayli zarar gören kişilerin içinde bulundukları mevcut durumu düzeltmek adına yapabilecekleri tek şey tefecileri mahkemeye vermek olmaktadır. Hukuk sistemimize göre kanunsuz bir şekilde haksız kazanç elde etmek son derece yanlış ve illegal bir uygulama olduğu için tefeciler de bu sebeple kanunlara aykırı olarak iş yapmakta olup cezai uygulamaya tabii olması gereken kişiler olmaktadır.

Kanunlara göre söz konusu sürecin teorik olarak işleyiş süreci bu şekilde olmaktadır ancak bizim için en sağlam bilgiyi teorilerden almak mümkün olmamakta, tefecileri şikayet etme sürecinin pratikte nasıl işlediğini detaylı olarak incelemek gerekmektedir. Şimdiye kadar bu şekilde açılmış olan davaların tümü delil yetersizliği ile gereken sonuca ulaşamamıştır. Başka bir deyişle bahsi geçen kişilerin tefecilik yaptığını kanıtlamak bir hayli zor olmaktadır.

Anlatılan tüm bu bilgiler ışığında öncelikli olanın tefecilerden uzak durmak olduğunu belirtmemiz gerekmekle birlikte, söz konusu işe bulaştıktan sonra çözüm bulmanın bir hayli zor olduğunu da bilmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir